You are viewing zubian

Казнить нельзя помиловать - Цитата
June 2nd, 2013
09:14 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Цитата
От Амирама Григорова про нашу псевдоинтеллигенцию:

Или интеллигенция. Та, прежняя, которая "служило жертвенно народу", представители которой строили школы для крестьян и учила их за свой счёт, которая, что говорить, сошла на путь откровенно фанатический, но исполненный альтруизма! И кто теперь называется именем интеллигенции? Кто? Живущие на две-три страны упитанные и обеспеченные проходимцы? Графоманы, бездельники, рантье, эмигрантские уроды, задыхающиеся от расовой ненависти, которые счастливы тем, что проклинают и ненавидят "эту страну", она же роисся и раша?
Или обитатели внутренностей Садового кольца, не работавшие ни единого дня никогда? Даже за деньги! Я уж не говорю, что бесплатно "для народа"! Те, кто зовут жителей остальной страны "ботвой" "быдлом" и т.д.? Это интеллигенция? Не смешите. Всё это - типичная кража бренда, жульничество и самозванство.

(2 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:mari_arzan
Date:June 3rd, 2013 08:39 am (UTC)
(Link)

Գրիգորովը էս կյանքում էդքան ա հասկանում, որ իրեն ընկալում եմ որպես լավի ու վատի ինդիկատոր :) բերանը իզուր չի բաց անում ու շատ դիպուկ է խոսում :) գուցե հրեական դառնությունն է իրեն, որ թույլ չի տալիս խաբնվել, զուգակցված կյանքի փորձի հետ, չեմ իմանում :) պարբերաբար կարդում եմ: Հսկա մարդ է:
[User Picture]
From:zubian
Date:June 3rd, 2013 08:44 am (UTC)
(Link)
Բոլորովին համաձայն են։

 Powered by LiveJournal.com